Wij houden van technologie. Voor onze klanten willen we natuurlijk altijd de juiste keuze maken maar stiekem is het natuurlijk ook gewoon leuk om over technologie te discusseren. Om dit te kunnen doen - keuzes maken en discusseren - gebruiken wij een tech radar - gebaseerd op de idee van ThoughtWorks. Het is een platform op basis waarvan wij elkaar inspireren, kennis kunnen delen en op gebied van innovatie vooraan blijven lopen in een zich snel ontwikkelende gebied.

Het tech radar is een lijst van tools, technieken, platformen en frameworks, die we een voor een elke 2 weken gedurende lunch sessies met elkaar discusseren … en vervolgens beoordelen. Hoort een bepaald framework tot de basis en kan je dit (onder de juiste omstandigheden) gewoon gebruiken, dan komt het op ons adopt lijstje. Of moet je juist de fingers afhouden hiervan en het on hold zetten? Hot items, die veel beloven en we nauwer willen onderzoeken komen op ons assess lijst. En technologien, die je in ieder geval moet kennen en wellicht een keertje proberen, staan bij ons op het trial backlog.

Zo kan iederen bij Dataworkz in een oogopslaag zien what’s hot or not. En weet jij waarvoor wij staan.

IDNaamCategorieStatus
1HashiCorp VaultToolsAdopt
2CD4MLTechniquesAdopt
3Apache FlinkPlatformsTrial
4Data Lake table formatsLanguages and FrameworksTrial
5Deep Learning Java LibraryLanguages and FrameworksTrial
6Delta lakePlatformsTrial
7OktetoPlatformsTrial
8ServerlessPlatformsTrial
9TemporalToolsTrial
10timescaleDBToolsTrial
11APM for CD4MLTechniquesAssess
12DaprPlatformsAssess
13Datastax Astra ( Cassandra as a Service )PlatformsAssess
14Federated GraphqlLanguages and FrameworksAssess
15foundationDBPlatformsAssess
16Gan-based augmentation of data for a richer data set for cnnsTechniquesAssess
17HashiCorp BoundaryToolsAssess
18HashiCorp NomadPlatformsAssess
19KedroToolsAssess
20Open Policy AgentToolsAssess
21PrefectToolsAssess
22PyOD library for outlier detectionToolsAssess
23RedashToolsAssess
24RustLanguages and FrameworksAssess
25SHAP (SHapley Additive exPlanations) is a game theoretic approach to explain the output of any machine learning modelToolsTrial
26SingerLanguages and FrameworksAssess
27StreamlitLanguages and FrameworksAssess
28TensorFlow datasetTechniquesAssess
29TensorFlow Extended (TFX)ToolsAssess
30TileDBToolsAssess
31Weights and BiasesToolsAssess
32Fast AILanguages and FrameworksHold
33FastAPIToolsAssess
34nixToolsHold
35Facebook ProphetToolsHold
36FlaskToolsHold
37JuliaLanguages and FrameworksAssess
38AirflowToolsHold
39AWS GlueToolsHold
40CatBoostToolsAssess